تکنیک های دکتر

تکنیک های دکتر

معرفی

هرشب بعد از مافیا بیدار می شود و یک نفر را از ترور مافیا نجات میدهد یعنی  باید کسی را که مافیا ترور کرده را حدس بزند تا نجات پیدا کن و فقط یکبار در طول بازی می تواند خودش را نجات دهد.

بازی حرفه ای با نقش دکتر در شرایط های مختلف متفاوت می باشد که به انها می پردازیم:

-اگر فقط یک دکتر در بازی باشد:

تکنیک1

معمولا مافیا اگر حرفه ای باشد افراد ساکت را برای ترور انتخاب میکند تا دکتر نتواند انها را حدس بزند و درحالت عادی باید کسی را نجات دهید که تازه وارد است و کمتر از دیگران صحبت میکند و همچنین کسی را که شهروندی او برای همه ثابت بشود و همچنین کسی که  که مافیا را شناسایی کرده و از بازی حذف کرده است یا کسی که مافیا ها را بدرستی شناسایی میکند

تکنیک2

 اگر هزار چهره را در بازی شناسایی کرده اید بهتر است هر شب او را انتخاب کنبد تا خودتان نجات پیدا کنید زیرا  هر عمل روی هزار چهره انجام دهید به  به خودتان بر می گردد

تکنیک3

تنها زمانی خودتان را نجات دهید که احساس میکنید ترور مافیا هستید

تکنیک4

اگر احتمال می دهید که دونفر توسط مافیا در شب ترور می شوند میتوانید درفاز روز بگویید که دکتر نفر اول را نجات بدهد و بعد خودتان که دکتر هستید نفر دوم را نجات دهید بدین صورت مافیا نفر اول را ترور نمی کند و نفر دوم نیز توسط شما نجات پیدت میکند

-اگر بیش از یک دکتر  در بازی باشد:

تکنیک5

اگرنقش  یکی از دکتر ها  برای بازیکنان رو بشود دکتر دوم باید هر شب ان را نجات دهد تا ترور نشود و تا زمان حضور دکتر دوم هرشب یکی را نجات دهد.و اگر نقش شهردار یا دکتر دوم رو بشود باید باهم یک تیم بسازید تا با کمک هم مافیا را شکست بدهید

  • برچسب‌ها:
  • نقش-دکتر
  • مافیا
  • شب-مافیا